Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides

We call on the European Commission to propose to member states a ban on glyphosate, to reform the pesticide approval procedure, and to set EU-wide mandatory reduction targets for pesticide use.

Ban glyphosate-based herbicides, exposure to which has been linked to cancer in humans, and has led to ecosystems degradation; ensure that the scientific evaluation of pesticides for EU regulatory approval is based only on published studies, which are commissioned by competent public authorities instead of the pesticide industry; set EU-wide mandatory reduction targets for pesticide use, with a view to achieving a pesticide-free future.

 /  / 

Aby ste mohli podporiť túto iniciatívu, musíte byť občanom EÚ (štátnym príslušníkom členského štátu) vo veku, keď máte oprávnenie hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (18 rokov s výnimkou Rakúska, kde je veková hranica znížená na 16 rokov).